Kom langs: Ma t/m Vr van 8:00 - 16:30
Bel ons: 0570 - 679 679
02 MAR

Column: Samenwerking met alleen maar voordelen

  • 659

Gemeente Deventer gaat helemaal digitaal. Dat doen we omdat wij steeds vaker samenwerken in allerlei regionale verbanden. De partners in de samenwerking hebben dan snel en gemakkelijk toegang tot hun informatie. Maar ook omdat we graag plaats- en tijdonafhankelijk willen werken, én omdat de buitenwereld dat van ons vraagt. Om te voorkomen dat de organisatie op termijn aan een soort ‘geheugenverlies’ gaat lijden, is het van groot belang het digitaal werken goed te organiseren…en daar ligt een enorme kans!

Kracht van Deventer samenleving
Om onze dossiers op een slimme manier te digitaliseren, gebruiken wij de kracht van de Deventer samenleving. Gemeente Deventer, Digiwerkt, KonnecteD en het Historisch Centrum Overijssel (HCO) werken samen aan de digitale archiefketen. Dossiers die niet meer nodig zijn voor de bedrijfsvoering, maar waarvoor wel een bewaarplicht geldt, worden door Digiwerkt opgeschoond en bewaard. Waar nodig worden papieren dossiers gescand en gecodeerd, zodat ze vindbaar zijn. Na verloop van tijd kan dan een opgeschoond digitaal dossier naar het e-depot van HCO. Door goed geschoolde archiefmedewerkers te koppelen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die het eenvoudiger werk doen, ontstaat een ijzersterke combinatie. 

Doorbreek het automatisme!
Bij inbestedingen van gemeenten wordt vaak het werk vanuit een automatisme gegund aan commerciële marktpartijen. Maar de Aanbestedingswet biedt de mogelijkheid om sociale werkbedrijven als enige groep toe te laten tot een aanbesteding. Bang voor de kwaliteit? De markt doet het beslist niet beter. Doorbreek dus het automatisme, want de combinatie van digitalisering en het verschaffen van werk aan burgers met een uitkering biedt enorme voordelen.

Samen meters maken
Het werk dat Digiwerkt nu verricht voor Deventer en Zwolle kunnen zij ook doen voor andere gemeenten. Dan maken we gezamenlijk gebruik van de archief-specialisten in Deventer en de kennis die is opgedaan in het opleiden van medewerkers. De medewerkers van de sociale werkvoorziening verrichten het meer uitvoerende werk. Samen verschaffen we mensen werk, geven hen een opleiding, ontzorgen we gemeenten en voldoen we aan een wettelijke plicht tot digitaal werken. Daarom benoem ik het belang van dit onderwerp regelmatig in overleggen met collega-wethouders, want mooier dan dit, kan volgens mij niet. 

Jan Jaap Kolkman

Wethouder Meedoen en Werk & Inkomen

KonnecteD