Kom langs: Ma t/m Vr van 8:00 - 16:30
Bel ons: 0570 - 679 679
13 NOV

Metadatering van dossiers en documenten

  • 301

Om informatie te kunnen duiden, ook na langere tijd, is het van belang om de omstandigheden waarbinnen die informatie tot stand is gekomen te kunnen herleiden en moet de leesbaarheid gewaarborgd worden. Hiertoe leggen we van elk informatieobject (‘brokstuk informatie’ zoals een document, een webpagina, een bestand in een digitaal bestemmingsplan, et cetera) metagegevens vast. Dit is niet vrijblijvend. De ‘Archiefregeling’ schrijft (in artikel 19) voor dat aan archiefbescheiden metagegevens worden gekoppeld. In de Baseline’s Informatiehuishouding, zoals de ‘Baseline Informatiehuishouding Gemeenten’, zijn normen opgenomen dat de vast te leggen metadata bepaald moeten worden.

KonnecteD